Gemeente Opsterland presenteert dorpenteam, dorpswethouders en nieuwe dorpsspiegels – Weekblad Actief

MFC De Swingel – Wijnjewoude. Tijdens een goed bezochte avond met de plaatselijke belangen presenteerde gemeente Opsterland gisteravond het dorpenteam, haar dorpswethouders en werden de uitkomsten van de dorpsspiegels bekend gemaakt. Het was een mooie waardevolle avond waarin alle partijen aangaven enthousiast te zijn om samen verder te gaan voor leefbare dorpen in Opsterland.