Groet Clubactie

Clubs uit Putten halen 17970 euro op met Grote Clubactie 2019. Zo’n 260.000 verkopers gingen de afgelopen maanden op pad om loten te verkopen tijdens de Grote Clubactie.In Putten lukte het verenigingen om in totaal 17970 euro op te halen. Landelijk deden ruim vijfduizend verenigingen mee met de Grote Clubactie. Samen haalden …

Afvalkalender 2020: laatste papieren editie

Binnenkort ontvangen de inwoners van Putten de Afvalkalender 2020. Dit is de laatste afvalkalender die de gemeente Putten huis-aan-huis zal bezorgen.Veel inwoners maken al gebruik van de website www.mijnafvalwijzer.nl of de Afvalwijzer app van AddComm. Wijzigingen gedurende het jaar zijn voor de gemeente online makkelijk door te voeren. …

Leergeld Randmeren

Op dit moment leven er steeds meer gezinnen met een laag inkomen. Dit zorgt voor een situatie waarin er dagelijkse spanning is over het al dan niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften.Voor kinderen in deze gezinnen bestaat er een reëel risico op sociale uitsluiting. Dit komt omdat …

Nieuwe collega’s JongPutten: KidsCoaches

Dit jaar wordt JongPutten alweer voor het vijfde jaar geholpen door KidsCoaches. “Uit verschillende aanvragen hebben we vijftien kinderen kunnen aannemen die JongPutten het gehele jaar komen versterken”, vertelt Simone Elzerman van JongPutten.Kinderen van alle basisscholen uit groep 6 tot en met 8 konden zich hiervoor opgeven. De naam ‘KidsCoach’ is …