Stormloop op vacature visiemaker in Raalte

Liefst 115 mensen schuiven aan om mee te denken over de leefomgeving in de gemeente Raalte. Visiemakers worden ze genoemd. Dromers, denkers en doeners, die met elkaar én met een breder publiek in gesprek gaan.Bron: De Stentor – Salland

Gebiedsontwikkeling Noordmanshoek eindelijk concreet

De eerste concrete stappen voor de gebiedsontwikkeling van de Noordmanshoek in Wijhe zijn gezet. De zogeheten ontwerp-omgevingsvergunning voor het zonnepark Noordmanshoek ligt vanaf vandaag zes weken ter inzage. Iedereen kan een zienswijze indienen bij het college. Nadat de termijn isBron: De Stentor – Salland