Plaatsing ondergrondse afvalcontainers

De inzameling van huishoudelijk PMD+ en groente-, fruit- en tuinafval bij wooncomplexen vindt met name plaats door middel van bovengrondse verzamelcontainers, veelal geplaatst in een betonnen omhulsel. De gemeente is voornemens de bovengrondse afvalvoorzieningen bij wooncomplexen te vervangen voor een  ondergrondse afvalcontainer met elektronisch toegangssysteem.Deze steeds breder ingezette inzamelmethode …