“De opening van deze sluis gaat de geschiedenisboeken in” – Provincie Noord-Holland

Nog een paar dagen en dan opent de grootste zeesluis ter wereld haar deuren: Zeesluis IJmuiden. Dankzij de enorme waterkering van 500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter diep kunnen schepen vlot, veilig én getijdeonafhankelijk het sluizencomplex IJmuiden passeren. In deze serie vertellen 4 betrokkenen wat de sluis voor hen betekent. Vandaag: sluisbedienaar Hugo Jut.

Lector Hanzehogeschool Geert van der Sluis onderzoekt fitheid patiënten – Nationale Onderwijsgids

Op 1 november 2021 is Geert van der Sluis gestart als bijzonder lector ‘Functioneren en participeren rondom ziekenhuisopnames’ aan de Hanzehogeschool Groningen. Zijn onderzoeksopdracht richt zich op hoe een patiënt aan zijn fysieke en mentale fitheid kan werken en daarmee beter en sneller kan herstellen van een ziekenhuisopname. Het lectoraat wordt mede gefinancierd door ziekenhuis Nij Smellinghe, waar Van der Sluis werkzaam is als programmamanager onderzoek en innovatie. Dit meldt de Hanzehogeschool Groningen.