IMF-subsidie voor 20 projecten in Zuidwest-Fryslân – GrootBolsward-IJsselmeerkust

SUDWEST-FRYSLAN – In de eerste openstellingsperiode van 2024 heeft de provincie Fryslân via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) subsidie toegekend aan twintig initiatieven in de regio Zuidwest-Fryslân (de gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân). In totaal wordt er een bedrag van € 205.832,- geïnvesteerd in projecten die de leefbaarheid in de Mienskip bevorderen.

Súdwest-Fryslân bouwt aan een bruisende toekomst met evenementen – GrootBolsward-IJsselmeerkust

SNEEK- Gemeente Súdwest-Fryslân zet in op een levendig Súdwest-Fryslân, waar evenementen een belangrijke rol spelen. Van kleurrijke festivals tot sportieve hoogtepunten, evenementen maken de steden en dorpen levendig en zorgen voor verbinding. Ook vergroten ze de bekendheid en aantrekkelijkheid van Súdwest-Fryslân en stimuleren ze werk en bedrijvigheid. Om inwoners, ondernemers en bezoekers optimaal te laten profiteren van evenementen, is een evenementenvisie opgesteld. Doel hiervan is het evenementenaanbod te versterken. De gemeenteraad bespreekt de nieuwe visie in juli.

Súdwest-Fryslân bouwt aan een bruisende toekomst met evenementen – GrootFryslan

SNEEK- Gemeente Súdwest-Fryslân zet in op een levendig Súdwest-Fryslân, waar evenementen een belangrijke rol spelen. Van kleurrijke festivals tot sportieve hoogtepunten, evenementen maken de steden en dorpen levendig en zorgen voor verbinding. Ook vergroten ze de bekendheid en aantrekkelijkheid van Súdwest-Fryslân en stimuleren ze werk en bedrijvigheid. Om inwoners, ondernemers en bezoekers optimaal te laten profiteren van evenementen, is een evenementenvisie opgesteld. Doel hiervan is het evenementenaanbod te versterken. De gemeenteraad bespreekt de nieuwe visie in juli.

Súdwest-Fryslân bouwt aan een bruisende toekomst met evenementen – GrootSneek

SNEEK- Gemeente Súdwest-Fryslân zet in op een levendig Súdwest-Fryslân, waar evenementen een belangrijke rol spelen. Van kleurrijke festivals tot sportieve hoogtepunten, evenementen maken de steden en dorpen levendig en zorgen voor verbinding. Ook vergroten ze de bekendheid en aantrekkelijkheid van Súdwest-Fryslân en stimuleren ze werk en bedrijvigheid. Om inwoners, ondernemers en bezoekers optimaal te laten profiteren van evenementen, is een evenementenvisie opgesteld. Doel hiervan is het evenementenaanbod te versterken. De gemeenteraad bespreekt de nieuwe visie in juli.