Terugkoop De Zwaan

UITGEEST – De gemeente Uitgeest heeft de afgelopen periode laten onderzoeken hoe dorpshuis De Zwaan het beste kan worden aangestuurd. Nadat een extern bureau (Hospitality group) van drie varianten de voor- en nadelen in beeld had gebracht, heeft de gemeenteraad donderdagavond definitief ingestemd met de terugkoop van het pand De Zwaan.

Filmhuis De Zwaan: Monty Python’s Life of Brian

UITGEEST- Een echte klassieker dit keer bij Filmhuis De Zwaan Cultureel. Op vrijdag 13 december is de film Monty Python's Life of Brian te zien in het Dorpshuis. Deze legendarische komedie uit 1979 keerde op 18 april ter ere van het 40-jarig jubileum voor even terug in de bioscoop.

Uitgeest stelt uitgangspunten naar aardgasvrij wonen vast


UITGEEST – In 2050 is Nederland aardgasvrij; de rijksoverheid heeft besloten dat de energievoorziening dan volledig duurzaam moet zijn. Dat betekent dat we duurzamer gaan wonen en leven. Hoe de gemeente Uitgeest de overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen kan maken, staat in de Transitie Visie Warmte. Dit document beschrijft in welke wijken in Uitgeest kansen liggen om van het aardgas te gaan. Na het college heeft ook de raad de uitgangspunten die in de Transitie Visie Warmte staan vastgesteld. Een adviesbureau heeft op verzoek van de gemeente een eerste verkenning uitgevoerd naar de kansen en mogelijkheden voor duurzame energiebronnen. Deze verkenning heeft de gemeente samen met Omgevingsdienst IJmond, vertegenwoordigers van bewoners- en ondernemersplatforms, DUEC, Kennemer Wonen, Stedin, Liander en het Hoogheemraadschap uitgewerkt. Het resultaat is een kaart die meer inzicht geeft in wat de overgang naar een aardgasvrij Uitgeest betekent en voor welke wijken dit als eerste kan gaan plaatsvinden. De Transitie Visie Warmte geeft verder uitgangspunten voor de uitwerking van plannen op wijkniveau. Die plannen worden samen met de inwoners van de wijken en de samenwerkingspartners, het komende jaar gemaakt. Hierin worden de echte keuzes voor de toekomstige warmtevoorziening in een buurt gemaakt. Haalbaar en betaalbaar overstappen op duurzame bronnen kan alleen wanneer we ons samen sterk maken voor een duurzame toekomst.

Kerststukjes van de Kerstman

UITGEEST – Het is inmiddels een jaarlijkse traditie geworden, de kerststukjes bij KV Stormvogels. Ieder jaar worden er door leden kerststukjes gemaakt, onder professionele begeleiding.

Raad Uitgeest stelt uitgangspunten naar aardgasvrij wonen vast

In 2050 is Nederland aardgasvrij; de rijksoverheid heeft besloten dat onze energievoorziening dan volledig duurzaam moet zijn. Dat betekent dat we duurzamer gaan wonen en leven. Hoe de gemeente Uitgeest de overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen kan maken, staat in de Transitie Visie Warmte.Dit document beschrijft in welke …

Geld besparen en meewerken aan een duurzame omgeving?

U kunt veel energie besparen en duurzaam opwekken. Daarom bieden gemeente Uitgeest en GreenBiz IJmond gratis energiescans aan de eerste 100 deelnemers ter waarde van €350,-. Deze scans worden uitgevoerd door adviesbureau Klimaatroute.Met de energiescan brengt de Klimaatroute in kaart waar u in uw bedrijf energie kunt besparen en welke …

Start sloop voormalige Paltrokschool Uitgeest

Wethouder Jelle Brouwer en Margriet Speklé, directeur kindcentra Uitgeest van Tabijn, gaven maandagochtend het startsein voor de sloop van de voormalige Paltrokschool. Drie leerlingen van de basisscholen Molenhoek, Vrijburg en Binnenmeer verleenden assistentie. Dit waren Senna, Fien (kinderburgemeester van Uitgeest) en Eliza.Op de plek van de voormalige Paltrokschool is …