Welkom burgemeester, samen voor Wassenaar!

Sinds het aantreden van het nieuwe College en een nieuwe Raad vorig jaar is er hard gewerkt om de bestuurskracht te verbeteren en een positieve lijn in te zetten voor ons dorp. Hoewel er nog grote uitdagingen liggen, was er voldoende vertrouwen om –na twee en half jaar waarnemende burgemeesters- …

D66: Versterking van de lokale democratie!

In het coalitieakkoord zijn de huidige coalitiepartners overeengekomen om flink in te zetten op burgerparticipatie en burgereigenaarschap. Voor de zomer wordt een eerste inhoudelijke behandeling van de nota burgerparticipatie verwacht in de raadscommissie bestuur en middelen, zoals de informatiebrief van 8 maart 2019 aan de raad toe heeft gezegd. Deze nota wordt …