Uitstel besluit ‘Valkenburg’

De gemeenteraad heeft dinsdagavond niet gesproken over de bestuurlijke afspraken rondom Unmanned Valley Valkenburg. In plaats daarvan werd unaniem besloten om wethouder Kees Wassenaar (VVD) terug te sturen naar de onderhandelingstafel om betere afspraken te realiseren. Raadslid Bernard Menken deelde dat, als voorzitter van de raadswerkgroep Valkenburg, mee aan het …

Aanslag lokale heffingen 2019

Eind februari worden de jaarlijkse aanslagen van de gemeentelijke belastingen weer verstuurd door Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR). De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraad. Ten opzichte van 2018 is het totale aanslagbedrag voor woningbezitters gemiddeld circa 0,6% hoger. Huurders betalen gemiddeld circa 1,8% minder dan in 2018.Op het aanslagbiljet kunnen de volgende …

Lancering WassenaarDoet.nl (video)

Onlangs werd de website WassenaarDoet.nl gelanceerd. Wassenaar Doet is een website waarop Wassenaarders (kortdurende) hulp kunnen vragen of aanbieden. Het motto is Door Wassenaarders voor Wassenaarders. De lancering van de site vond plaats op een bijeenkomst van ‘Wassenaar zijn we samen’, georganiseerd door het wijkmanagement. De collega’s van …

Hulpvaardigheid van Wassenaarders mooie basis voor WassenaarDoet.nl

Ruim 70 inwoners van Wassenaar bezochten donderdag de bijeenkomst ‘Wassenaar zijn we samen’. Doel van de avond was om met elkaar in gesprek te gaan over de sociale kracht van het dorp. De Vrijwilligerscentrale presenteerde de nieuwe look and feel van de website WassenaarDoet.nl en lanceerde de bijbehorende app.Sociale …

HartvoorWassenaar: Valkenburg groen (3)

Er zijn zaken waar je maar één keer over kunt beslissen, en dan ligt het voor vele generaties vast. En dus moet je de goede beslissing nemen. Zoals nu over Valkenburg.Het groene gebiedEen jaar geleden waren we redelijk opgelucht over een oplossing die samen met Katwijk was gevonden. De …