Aangepast vergaderschema raad gemeente Weert

Bericht van de gemeenteraad van Weert. De fracties in de gemeenteraad betuigen hierbij hun medeleven met de inwoners van Weert die zijn getroffen door ziekte en hun naasten. Ze willen ook hun grote waardering uitspreken voor alle medewerkers in de zorg, hulpverleners en iedereen die zich tijdens deze crisis opBron: …