14 tijdelijke woningen op voormalige locatie de Zevensprong

Het college van burgemeester en wethouder stelt de gemeenteraad voor om Wonen Limburg 14 tijdelijke woningen te laten bouwen op de locatie van voormalige basisschool De Zevensprong op Moesel. Deze woningen zijn bedoeld voor eenoudergezinnen en staan hier voor de duur van 10 jaar. De gemeenteraad besluit hierover in haarBron: Gemeente