Terugblik gang van zaken afgelopen maanden

Tijdens de raadsvergadering van 3 juni j.l. gaf wethouder Sterk al een verklaring namens het college van B&W. Om de behandeling van het onderzoek van Berenschot en het kort geding, aangespannen door de heer Heijmans tegen de gemeente Weert, niet te beïnvloeden, heeft het college ervoor gekozen om niet eerder