Meer in gesprek met de boer en minder richten op technische aanpak – De Krant

REGIO – Joost van den Berge, 30 jaar oud, is kerkelijk werker in Sebaldeburen en bekijkt de stikstofproblematiek vanuit zijn theologische perspectief. Na zijn studie in Leuven kwam hij via de kerkelijke vereniging IZB in Sebaldeburen terecht, waar hij zijn intrek nam in de pastorie. Hij groeide op in Bruinisse, werkte daar bij een boer en hield van jagen. Zijn affiniteit met het boerenleven en de natuur is groot.

Onderzoek over natuurinclusieve landbouw in de gemeente Westerkwartier – InfoLeek

Westerkwartier – Hoe maken we melkveehouderijbedrijven en het omliggende landschap in de gemeente Westerkwartier natuurinclusiever? Deze vraag stond centraal in het Programma Westerkwartier Natuurinclusief, onderdeel van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland, wat als ambitie had het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen samen als één overheid te laten werken voor een ‘economisch vitaal, leefbaar en ecologisch …