Provinciale Staten stemmen in met Klimaatinitiatief en Kaders Omgevingsvisie

9-3-2018Voor 2030 moet de provinciale organisatie 100% klimaatneutraal zijn. Hiervoor stelden 8 partijen, van de coalitie en oppositie, SP, VVD, CDA, PvdA, D66, GroenLinks ChristenUnie en 50PLUS, een klimaatinitiatief op. Gedeputeerde Staten hebben dit initiatief omarmd. Provinciale Staten stelden op 7 maart 2018 het Klimaatinitiatief vast. Naast de genoemde fracties stemden ook de …

Verkeersminister Wüst van Noordrijn-Westfalen bezoekt Gelderland

8-3-2018Verkeersminister Hendrik Wüst van Noordrijn-Westfalen heeft donderdag 8 maart 2018 een werkbezoek aan provincie Gelderland gebracht. Hij werd op Arnhem Centraal Station ontvangen door gedeputeerde Conny Bieze en Jan Mulder, directeur ProRail regio Noord-Oost Nederland.Centrale rol Arnhem bij treinverkeerTijdens het werkbezoek is stil gestaan bij de centrale plaats …

De Startversneller helpt startende ondernemers in Gelderland vooruit

8-3-2018Gedeputeerde Staten geven groen licht voor de Startversneller: een nieuw programma om startende ondernemers vooruit te helpen. De Startversneller wordt uitgevoerd door ontwikkelingsmaatschappij Oost NL. Samen met de Groeiversneller, die bedrijven helpt sneller te groeien, moet de Startversneller de kans op succesvolle marktintroducties van Gelderse ondernemers vergroten. Provincie …

Nieuwe fietsroute langs de IJssel

Langs de IJssel loopt een nieuwe fietsroute. De route strekt zich uit over de hele lengte van de IJssel, vanaf het splitsingspunt bij Westervoort tot aan het einde van de IJsselmonding voorbij Kampen.

Eerste provincie die werkt aan 55% minder broeikasgassen

7-3-2018Provincie Gelderland gaat aan de slag om 55% minder broeikasgassen in 2030 uit te stoten. Het nog op te stellen Gelders klimaatplan beschrijft ambitieuze maar ook haalbare en concrete doelen, monitoring en evaluatie. Via concrete jaarlijkse projecten werken we aan het realiseren van 55% minder uitstoot.Voor 2030 moet de provinciale organisatie 100% …

Ondernemers probeer een vrachtfiets of fietskoerier uit

7-3-2018Vervoert uw onderneming dagelijks zaken met een (vracht)auto of busje door de stad? Doe dan vanaf 5 maart 2018 mee met de vrachtfietsactie van de Cleantech Regio. Tijdens de actie kunnen ondernemers een week lang gratis een elektrische vrachtfiets uitproberen. Maakt u normaal gebruik van een pakketdienst? Maak dan …

Nieuwe regionale woonagenda voor gemeenten regio Nijmegen

21-2-2018De gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen hebben begin februari 2018 gezamenlijk een nieuwe regionale woonagenda 2017-2027 vastgesteld. Deze is vandaag namens de regiogemeenten door wethouders Geert Gerrits (Wijchen) en Bert Velthuis (Nijmegen) aangeboden aan gedeputeerde Josan Meijers. De komende 5 jaren versnellen …