Bewoners bezorgd over ‘buitenproportioneel’ bouwplan Zoeterwoudse Europaweg. ‘De buurt verliest zo haar karakter’ – Leidsch Dagblad

Bewoners van ’Het Eiland’, zoals de grond tussen de Europaweg en de Miening in Zoeterwoude-Dorp in de volksmond is gaan heten, maken zich zorgen over de bouwplannen voor het naastgelegen braakliggende terrein. Daar moeten, als de plannen worden goedgekeurd, in de toekomst negentien woningen verrijzen. „Het plan is buitenproportioneel. De buurt verliest zo haar karakter”, waarschuwen zij.