Certificaat Veilig Buitengebied voor gemeenten Dalfsen, Hardenberg en Ommen – het CCV

Op 24 maart 2022 ontvingen de gemeenten Dalfsen, Hardenberg en Ommen het certificaat Veilig Buitengebied. Wil je ook aan de slag met de aanpak Veilig Buitengebied? Neem voor meer informatie contact op met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).