College presenteert Zomernota 2019 – 2019 tot en met 2021 en 2023 sluiten positief

Het college van burgemeesters en wethouders biedt de gemeenteraad de Zomernota 2019 aan. De Zomernota 2019 is een samenvoeging van de voorjaarsnota 2019 en de kadernota 2020. Voor het jaar 2019 wordt op dit moment een voordelig saldo verwacht van € 2.789. De Zomernota geeft een vooruitblik op de jaren 2020-2023. Daarnaast staan in de Zomernota de …