Criteria Duurzaam Inkopen Nederlandse overheid

De Nederlandse overheid heeft zich het ambitieuze doel gesteld om steeds meer duurzaam in te kopen. De Rijksoverheid ging al voor 100% duurzaam vanaf 2010, Gemeenten voor 75% vanaf 2010 en voor 100% duurzaam vanaf 2015. Het MVO-beleid van LokaalTotaal sluit daarom aan op de duurzaamheidscriteria voor de inkoop van drukwerk en papier.

Duurzaam product

Het maken en produceren van drukwerk wordt nog steeds bij veel mensen onterecht geassocieerd met ontbossing en verslechtering van het milieu. Echter, wanneer bij het inkoopproces de juiste keuzes worden gemaakt is drukwerk een duurzaam medium met een lage milieu-impact. Papier en karton zijn bijvoorbeeld zeer goed recyclebaar. In Nederland wordt het overgrote deel (ca 86%) van papier en karton dan ook hergebruikt. Nederland is daarmee een van de koplopers van de wereld. Papier en karton zijn niet eindeloos recyclebaar. Bij de productie van papier en karton zijn dus ook verse houtvezels nodig. Hout is een eindeloos hernieuwbare bron en levert bij duurzaam bosbeheer tevens een bijdrage aan de reductie van CO2 in onze atmosfeer. In een duurzaam beheerd bos wordt ervoor gezorgd dat wat geoogst wordt ook weer bijgroeit. Mede door de papierindustrie hebben bossen ook een economische waarde. Het bosoppervlak in Europa is in de afgelopen 60 jaar zelfs met 30% gestegen.

Keurmerk duurzaam papier

PEFC KeurmerkLokaalTotaal gebruikt alleen papier voorzien van een keurmerk zoals PEFC. Met dit keurmerk wordt de herkomst van hout en houtproducten uit duurzaam beheerd bos aangetoond. Het keurmerk heeft betrekking op de hele keten (Chain of Custody), van bosbeheer tot en met drukkerij. Dit geeft de garantie dat hout- en papierproducten afkomstig zijn uit een duurzaam beheerd bos waarbij evenveel aandacht is voor de ecologie, de economie en de sociale aspecten. Wij plaatsen het keurmerk, voorzien van traceerbaar licentienummer, in al onze uitgaven.

Energieverbruik en CO2

Bij de productie van drukwerk wordt energie gebruikt en vindt, net als bij welhaast iedere andere productievorm, CO2-uitstoot plaats. Verantwoord omgaan met energie begint met het zoveel mogelijk beperken van het energiegebruik. De uitstoot die vervolgens vrijkomt voor de totstandkoming van het product kan worden gecompenseerd.

Ons drukwerk wordt waar mogelijk geheel CO2-neutraal geproduceerd. Per uitgave kan een Certificaat van CO2-Compensatie worden overlegd. Daarnaast zijn op de drukkerij waar we doorgaans mee werken energiebesparende maatregelen doorgevoerd voor het gebouw en werken zij met een energiezuinig machinepark.

Bronnen:
http://www.pianoo.nl (Criteria voor duurzaam inkopen van Drukwerk (okt 2011) en Papier (okt 2011))
http://www.prn.nl (Stichting Papier Recycling Nederland (PRN))
http://www.mvonederland.nl/product-dienst/drukwerk
http://www.papierenkarton.nl
http://www.pefcnederland.nl

Download hier onze folder over duurzaam omgaan met drukwerk.