Dongen maakt werk van financieel houdbaar beleid

De financiën van de gemeente Dongen gaan weer de goede kant op. Zowel voor de korte als lange termijn heeft het college een aantal ombuigingen in werking gezet. Voor dit jaar betekent dat reeds een bezuiniging van bijna een miljoen: € 946.000. Deze ombuiging werkt structureel door naar 2020 en de volgende …