Eikenprocessierups: wat doet de gemeente?

De gemeente brengt elk jaar opnieuw in kaart waar de eikenprocessierups zich bevindt om deze op tijd, en zo gericht mogelijk te bestrijden.Plekken waar mensen het meest gevaar lopen (zoals scholen, drukke plekken) zijn het eerst aan de beurt. De rupsen worden bestreden met een biologisch middel. Vermijd contact …