Gebakkelei tussen ABZ diervoeding en de gemeente gaat verder

De gemeente wilt huizen rond de havenkom bouwen, ABZ diervoeding ziet dat vanaf het begin al niet zitten.De onderneming is bang, dat door de komst van de huizen de vergunningen van het bedrijf op de tocht komen te staan. Het gaat dan om mogelijke overlast van geluid, geur en …