Geen projecten geraakt door PFAS, wel hogere kosten grondverwerking

In Zaanstad hebben de afgelopen tijd geen projecten of grondwerken stilgelegen en zijn geen projecten vertraagd vanwege de PFAS-problematiek. De kosten voor het uitvoeren van grondprojecten zijn sinds juli wel toegenomen voor gemeenten en ondernemers door extra onderzoekskosten en hogere kosten voor de verwerking van vrijkomende grond.Poly- en perfluoralkylstoffen (…