gmb-2021-99109 : Hoorn – Bekendmakingen – OnsWestfriesland.nl

Advertentie Markermeerdijken   KENNISGEVING   APV gemeente Hoorn, geluidsontheffing verleend   De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn bekend dat zij een ontheffing ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Hoorn heeft verleend.   Het betreft een ontheffing voor het uitvoeren van werkzaamheden aan de Markermeerdijken tussen Hoorn […]