gmb-2024-166603 : Opmeer – Bekendmakingen – OnsWestfriesland.nl

Gemeente Opmeer – Voornemen wegslepen voertuig van onbekende eigenaar – Spanbroekerweg, locatie Parkeerterrein ’t Kerkhuys te Spanbroek Opmeer   Burgemeester en wethouders van Opmeer maken bekend dat zij op grond van artikel 125 van de Gemeentewet en artikel 170, lid 1, van de Wegenverkeerswet voornemens zijn het volgende voertuig weg te slepen:   Een blauwe […]