Goed bezochte koffiegesprekken in de wijk Spui levert waardevol contact op met bewoners 

Hoe zorgen we samen voor een fijne woon- en leefomgeving? Deze vraag stond centraal tijdens de koffiegesprekken die de politie, gemeente Halderberge en Woonkwartier samen organiseerden in de wijk Spui in Oudenbosch. Zes weken lang stond elke dinsdag de deur van de woning aan de Spuilaan 22 open. Hiermee wildenBron: Gemeente …