HNA: ‘Gemeente negeert burgerinbreng over prestatieafspraken’ | Al het nieuws uit Weesp – WeesperNieuws

De Prestatieafspraken, die gemaakt zijn over de sociale huursector in de komende jaren, laten nog steeds de verkoop van deze woningen toe, zo constateert de vereniging Huurders Netwerk Amsterdam (HNA).