Invoering Sortibak Achtkarspelen

Het omwisselen van de containers begint half februari. De planning is dat op 1 april alle huishoudens in Achtkarspelen beschikken over de nieuwe set containers.
De omwisselactie wordt gecoördineerd door Omrin. Een flinke logistieke uitdaging waarbij ook actie van de inwoners zelf nodig is. Daarover ontvangt u een brief, zodat …