Jaarconferentie van de Liberation Route Europe

Op 26 januari vond in hartje Brussel de jaarconferentie plaats van de Liberation Route Europe.Natuurlijk opereert het Exoduscomité over de grens, want het thema van de burger in oorlogstijd heeft een internationaal karakter. Daarom wordt er met Duitse partners samen gewerkt. Dragende voorbeelden zijn de fototentoonstellingen over WO II, de …