Jonge woonwagenbewoners willen wonen in woonwagens op Blekersveld. ’We zijn allemaal familie, we willen geen rijtjeshuis of appartement’

Ze zijn familie van elkaar, vormen een hechte groep en wonen met 39 mensen in de zeven woonwagens aan de Dompvloedslaan. Even verderop verschijnt nieuwbouw op het braakliggende landje Blekersveld. Het is meer dan de hartenwens van de jongeren van dit woonwagenkamp dat er daar ook een paar woonwagens voor hen komen.