Meer inzicht in natuur met nieuw online dashboard

Natuurorganisaties hebben een online dashboard ontwikkeld dat in één oogopslag laat zien hoe het gesteld is met de soortenrijkdom in Nederland. Ze gaan erop monitoren of Nederland ‘op weg is de doelen voor biodiversiteitsherstel in 2030 te behalen’.Bij de lancering van het dashboard, op de Internationale Dag van de Biodiversiteit …