Minderjarige asielzoekers blijven ruim een jaar langer in tijdelijke opvang in hotel

In het Gr8 Hotel in Bodegraven zijn tijdelijk 100 Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV) gehuisvest. Oorspronkelijk was afgesproken dat deze opvang zou duren tot 1 januari 2025. Die datum wordt verlengd naar 1 maart 2026, zodat de plekken meetellen met de Spreidingswet.