Natuur- en milieuorganisaties: kostbare tijd verloren in formatie

In de kabinetsformatie is “kostbare tijd verloren gegaan”, stellen natuur- en milieuorganisaties. Ze benadrukken dat elke denkbare coalitie de natuur- en klimaatdoelen zal moeten halen. “Niet óf, maar hoe het kabinet deze doelen haalt, is de enige relevante vraag die speelt in het vervolg van de formatie”, reageren Milieudefensie, Vogelbescherming, het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL), de Waddenvereniging, Stichting De Noordzee en Greenpeace op de ontwikkelingen in de formatie.