Ombuigingsoperatie gemeente: OZB-verhoging moet 1 miljoen opleveren

Het kwam niet echt meer als een verrassing, maar toch, pijn doet het wel. De komende jaren zal de gemeente flink aan de bak moeten om de financiële positie weer op orde te krijgen. Het gaat om een jaarlijks tekort van 3,5 miljoen en dat moet ‘ergens ’ gevonden worden.Door : …