Patiënten met aangeboren hartafwijking kunnen nu ook in Amphia op controle

BREDA – De zorg voor patiënten met aangeboren hartafwijkingen is ingewikkeld. Behandelingen vinden daarom veelal plaats in gespecialiseerde universitaire centra. Met de komst van cardioloog dr. Dolf Segers bij Amphia, is het sinds kort ook in West-Brabant mogelijk om patiënten met deze aandoeningen dichter bij huis te controleren. …