Plan voor aanpassing aan veranderende klimaat kost Nieuwegein 1 … – Het Kontakt – Molenkruier

NIEUWEGEIN • Als het gaat om aanpassing van Nieuwegein aan het veranderende klimaat gaat het vooral om maatregelen van de gemeente op het gebied van hitte of extreme droogte. Voor wateroverlast is de gemeente verzekerd, voor hitte niet. Er ligt binnenkort een plan voor met te nemen maatregelen in de diverse wijken van de stad.