[Podcast] Hoe verder met Rijnlandroute Fase 2 – RTV Katwijk

Vlak voor de Provinciale Statenverkiezingen is er een motie ingediend en aangenomen waarin Gedeputeerde Staten verzocht wordt om actie te ondernemen teneinde te bezien of en hoe de Rijnlandroute Fase 2 gerealiseerd kan worden. Rijnlandroute Fase 2 is het gebied tussen de N441, kruising Wassenaarseweg tot aan de gemeente Noordwijk.  Tijdens de Provinciale Staten-commissievergadering Bereikbaarheid en […]