Rijkswaterstaat wil vaargeul aanpassen om Schier bereikbaar te … – RTV Noord

Rijkswaterstaat ziet mogelijkheden om de vaarroute naar Schiermonnikoog te verbeteren. De vaargeul van Lauwersoog naar het eiland slibt langzaam dicht, waardoor in het gebied de Glinder een drempel ontstaat.