Sociale koop blijft twee ton in Waterland

De maximale koopprijs voor een grondgebonden sociale woning in de gemeente Waterland blijft 200.000 euro. Voor kleinere appartementen gaat wel een socialere prijs gelden dan tot nu toe, namelijk 165.000 euro. Voor alle sociale koopwoningen wordt de maximale aanschafprijs 2750 euro per vierkante meter vloeroppervlak.