Statushouders in Hedel koken voor buurt op Burendag: ‘Gehaktballen vind ik … – BD.nl

BD.nl
HEDEL – Abdullahi Hussein Arraie woont met vier andere statushouders (vluchtelingen die inmiddels een verblijfsvergunning hebben) in Hedel. Samen gaan ze koken voor de buurtbewoners. Een initiatief van de mannen om hun buurt te leren kennen tijdens…