Stilstand is op het boerenbedrijf niet altijd achteruitgang ( VIDEO)

HALSTEREN – Merijntje kijkt met interesse naar het feit dat er nu vanwege de fosfaatproblematiek op de melkveebedrijven in het komende jaar geen vooruitgang maar “achteruitgang” zal worden geboekt.De melkveestapel moet inkrimpen en dat gaat niet vanzelf want er moet gewikt en gewogen worden welke koeien geslachtofferd moeten worden….