Toegezegd of niet: de gemeenteraad van Dantumadiel mocht het geld voor het dorpshuis in Feanwâlden gewoon … – Leeuwarder Courant

De gemeenteraad van Dantumadiel mocht het toegezegde geld voor de bouw van een dorpshuis in Feanwâlden gewoon intrekken. Dat heeft de hoogste bestuursrechter geoordeeld.