Unaniem ‘ja’ voor het hoofdlijnenakkoord in Harlingen, nieuwe college kan beginnen. Dat gebeurt met het BOB-model (maar wat is dat?) – Friesch Dagblad

De nieuwe gemeenteraad van Harlingen heeft dinsdagavond unaniem het ‘Hoofdlijnenakkoord 2022-2026’ vastgesteld. Bestuurlijk komt er een nieuwe politieke en meer democratische cultuur.