Universiteitsraad Leiden: ‘Cameragate’ tast vertrouwen in het universitair bestuur aan – Leidsch Dagblad

Het intelligente camerasysteem dat de Universiteit Leiden in haar gebouwen heeft geïnstalleerd, moet ’helemaal worden verwijderd’. De spiedende camera’s passen niet in de Leidse academische cultuur, die de raad omschrijft als ’vrij, veilig en vertrouwend’.