Veel wachtgeld in Haarlem: ontslaguitkering toegekend aan 14 oud-wethouders

Oud-wethouders van de gemeente Haarlem ontvingen de afgelopen vijf jaar gezamenlijk ruim een miljoen euro aan wachtgeld. Dat bedrag ligt een stuk hoger dan de bedragen die andere regiogemeenten uitkeerden aan de voormalige ambtsbekleders.