Verkeerssituatie centrum Heemskerk en Haydenplein wordt aangepakt

Het Haydnplein is op dit moment via verschillende kanten op te rijden. Bestuurders weten vaak niet wie er voorrang heeft en dit zorgt voor onduidelijkheid. In de nieuwe situatie is het Haydnplein nog maar op één manier in te rijden. De andere doorsteken en parkeervakken langs de Maerelaan worden dichtgemaakt …