Waar ooit een state, stins of deftig woonhuis stond, staan nu misschien nog elegante, wuivende bostulpjes – Leeuwarder Courant

Bostulpen zijn kleine gele sporen van een oude tijd. Vaak staan ze in de buurt van plekken waar vroeger rijk werd gewoond, maar je ziet ze pas als je ze door hebt, zegt Jan Piet de Boer van Landschapsbeheer Friesland vrij naar Johan Cruijff.