Kunnen we nu al iets zeggen over opgelopen leerachterstanden?

Door het thuisonderwijs zouden er nauwelijks leerachterstanden zijn opgelopen in Amsterdam, dat suggereert de uitkomst van een enquête onder schoolleiders. Volgens Onderwijswethouder Marjolein Moorman is dat een voorbarige conclusie, scholen maken zich zorgen.