‘Oliespuit’ Han ter Heegde moet verhoudingen in raad Gooise Meren weer normaliseren. ‘Heb me zorgen gemaakt, maar vergaderingen gaven mij moed voor de toekomst’ – Noordhollands Dagblad

De spanningen en ruzies de afgelopen weken tussen partijen in de raad van Gooise Meren hebben burgemeester Han ter Heegde zorgen gebaard. Nee, hij heeft niet met de vuist op tafel geslagen of een donderpreek gehouden. ,,Ik ben van de oliespuit op de achtergrond, de stille diplomatie, en heb er vertrouwen in dat het goed komt.”

Meer sociale huurwoningen zijn er nog niet in Gooise Meren, ook al was dat wel de bedoeling – Noordhollands Dagblad

De voortgang van de in de Woonvisie 2017-2030 geformuleerde doelstellingen verloopt veel trager dan voorgenomen, vooral op het gebied van de uitbreiding van de woningvoorraad. Dat concludeert de Rekenkamercommissie Gooise Meren na een onderzoek. De commissie ziet dan ook een aanzienlijke woonopgave weggelegd voor de gemeente in de komende jaren, waarbij bovendien een inhaalslag moet worden gemaakt.