Subsidie voor gemeenten om beschermde soorten te behouden

Gemeenten kunnen bij de provincie subsidie aanvragen voor het opstellen van een soortenmanagementplan (SMP). Op basis van het SMP kan de provincie een gebiedsgerichte ontheffing van de Wet natuurbescherming verlenen. In het SMP zijn maatregelen beschreven die moeten voorkomen dat beschermde dier- en plantensoorten door werkzaamheden verdwijnen. De provincie vergoedt …

Fietsen over zonnepanelen in de provincie Utrecht

In 2020 gaat de provincie Utrecht een proef doen met het opwekken van energie uit twee fietspaden. Het gaat om het fietspad langs de N417 tussen Maartensdijk en Hollandsche Rading en om het fietspad langs de N225 tussen Driebergen en Rhenen. Op beide fietspaden worden op een kort traject zonnepanelen aangebracht …

€13,6 ton subsidie voor beschermde soorten

De provincie Utrecht opent twee subsidieregelingen om bedreigde planten en dieren te beschermen en te behouden. Vanuit de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) is er € 8,6 ton te verdelen en vanuit de Uitvoeringsverordening biodiversiteit provincie Utrecht (USB) € 5 ton.Bron: Provincie Utrecht

Naar optimale combinaties van bodem, water en landgebruik

Maak van het Groene Hart een gevarieerd landschap, waarbij het type veenbodem het waterpeil bepaalt en het soort landgebruik. Deze boodschap gaven de Provinciaal Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit van Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland mee bij hun pleidooi voor de aanpak van de bodemdaling in het Groene Hart.Bron: Provincie Utrecht