Aanvragen energietoeslag voor lage inkomens – Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Steeds meer mensen hebben moeite met het betalen van hun energierekening. Huishoudens met een laag inkomen krijgen daarom een eenmalige energietoeslag van € 800 van het Rijk. Als gemeente kiezen we ervoor om de energietoeslag uit te betalen aan huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Huishoudens met een bijstandsuitkering hebben de eenmalige energietoeslag van € 800 ondertussen automatisch van ons ontvangen. Ook huishoudens met een gezamenlijk inkomen tot 120% van de bijstandsnorm kunnen nu een aanvraag voor de energietoeslag doen.