GroeneRuimte Nieuws: Beheerplan Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein ter inzage – GroeneRuimte.nl

Het definitieve beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein ligt ter inzage van 11 mei tot en met 22 juni. Dit Natura 2000-gebied ligt direct ten oosten van de Reeuwijkse Plassen. Het natuurgebied bestaat uit open water met beschutte oevers en graslanden op veengronden. Het is belangrijk als rust- en foerageerplaats voor de overwinterende vogels als kleine zwaan, smient, krakeend en slobeend.

Beheerplan Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein ter inzage – GroeneRuimte.nl

Het definitieve beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein ligt ter inzage van 11 mei tot en met 22 juni. Dit Natura 2000-gebied ligt direct ten oosten van de Reeuwijkse Plassen. Het natuurgebied bestaat uit open water met beschutte oevers en graslanden op veengronden. Het is belangrijk als rust- en foerageerplaats voor de overwinterende vogels als kleine zwaan, smient, krakeend en slobeend.