34 kilometer natuurherstel aan de Grebbeliniedijk voltooid | Nieuws uit de regio Leusden – LeusderKrant.nl

[LEUSDEN] Tussen 2018 en april 2024 herstelde de provincie Utrecht samen met Staatsbosbeheer 34 kilometer natuur aan de Grebbeliniedijk. Dit deden ze voor behoud en ontwikkeling van de biodiversiteit, melden beide partijen. ,,Met deze maatregel is het leefgebied voor kwetsbare dier- en plantsoorten verbeterd. En het belang van de Grebbelinie als ecologische verbindingszone vergroot. Op 22 mei vierde gedeputeerde Mirjam Sterk samen met betrokkenen deze mijlpaal.”