Actie: Help mee 2 miljoen biologische zonnebloemen in te zaaien! Help insecten en vogels

Het gaat slecht met insecten in Nederland. Veel insecten zijn de afgelopen decennia verdwenen. Insecten spelen een hoofdrol in de kringloop van het leven. Zo zorgen zij voor een gezonde bodem door bijvoorbeeld het verwerken van organisch materiaal.Tachtig procent van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen …